CENTAR ZA RAZVOJ I PROJEKTOVANJE MAŠINA

Razlozi osnivanja, istorijat i misija centra

   
 

Razlozi osnivanja centra

Osnovni preduslov razvoja svake kompanije je da zadrži postojeće tržište i eventualno ga proširi. Da bi se to postiglo neophodno je odgovarati zahtevima tržišta u toku dužeg niza godina, pri čemu tržište postavlja stalno sve složenije zahteve u pogledu produktivnosti, kvaliteta, dizajna i brzine osvajanja novih proizvoda.

Karakteristike svetskog tržišta u današnjim uslovima su dominacija zahteva kupaca i globalizacija tržišta, što ima za posledicu višestruko povećanje konkurencije. Više nije problem proizvesti proizvod već prodati proizvod. Da bi preduzeća opstala na tržištu u takvim uslovima nameću se imperativi skraćenja vremena razvoja proizvoda, poboljšanje kvaliteta proizvoda uz istovremeno smanjenje cene proizvoda. Rešenje je u nalaženju i primeni adekvatne strategije razvoja i konstruisanja proizvoda.

Istorijat centra

Katedra za mašinske konstrukcije na svojoj sednici od 14.06.2004. razmatrala je dosadašnji rad i aktivnosti članova Katedre, kao i rezultate članova Katedre koji su postignuti u dosadašnjem periodu na planu razvoja, konstruisanja i projektovanja proizvoda. Zaključeno je da su ispunjeni svi potrebni preduslovi za osnivanje centra za RAZVOJ I PROJEKTOVANJE MAŠINA u okviru Katedre.

Misija centra

Misija centra je primena kompleksnih sistema u razvoju proizvoda odnosno sistematski  pristup traženja, nalaženja i ocene odnosno izbora konstrukcionog rešenja u cilju dobijanja kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda.

adresa: Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Republika Srbija; tel: (+381 18) 500 642; fax:(+381 18) 588 199